kapat× Destek 0 531 284 83 89
Projelerim2
Değerli Vatandaşlarımız,

Milletvekilliği artık eskisi gibi sayısal üstünlük değil, nitelikli sayışla üstünlük gerektirmektedir, bu anlamda Milletvekili adaylarının projeleriyle bu görevlere talip olmalı, seçildikleri takdir de bu projelerinin hayata geçirilmesi için çaba göstermesi lazım..

Ben de bu amaçla günümüzün en büyük sorunlarından olan çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği ile ilgili projeleri öncelik yaparak sizlerin bilgisine sunuyorum, bunları burada kısaca ‘’ Fikir Projesi ‘’ şeklin de sundum, bu projelerin hepsinin fizibiliteleri yapılmış ve hemen hayata geçirilebilecek projelerdir..

Milletvekili seçildiğim takdirde ülkemizin diğer öncelikli sorunlarıyla ilgili yapacağım çalışmaları da aday listeleri açıklandığında sizlerle paylaşacağım..

Melih Samurkaş

Sevgi Dolu Saygılarımla

1-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : KERPBLOKS
Projenin Konusu: Güçlendirilmiş Kerpiç Bloklar

Projenin Amacı : Özellikle terör nedeniyle terkedilmiş köylerdeki bakımsızlıktan dolayı yıkılan evlerin ve köy okullarının yenilerinin bu ürünle yapılması, aynı zamanda geri gönderilecek olan Suriyeliler için yapılacak evlerinde tamamen doğal ve çevre dostu bu ürünle yapılması..

Projenin Çevreye Yararları : Söz konusu ürünün tamamen doğal olması, aynı zaman da ekonomik olması ile en önemli özelliği de yüksek izolasyon gücüne sahip olması nedeniyle büyük bir enerji tasarrufu sağlamaktadır, yapılan araştırmalarda da Kerpiç evlerde oturanlarda astım ve romatizmal hastalıklara rastlanmamıştır..

Bu blokların yapım mantığı da asırlardır ayakta duran eski tarihi eserlerin yapımında kullanılan Horsan Harcıdır, Horsan harcı da Yumurta akı ve eşşek sütü karşımından meydana gelmekte olup tamamen doğal bir üründür,

Bu blokların yapımında yerdeki tabi toprak kullanılmaktadır, başka bir yerden kum çakıl getirilmesine ve çimentoya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bizim ve Ortadoğu ülkelerinin kültüründe de olan Kerpiç yapılar, her sene bakım gerektirmektedir oysa bu üründe her hangi bir bakıma ihtiyaç duyulmayı, haşere barındırmaz ve kurşun geçirmezdir, bende Kerpiç isminden yola çıkarak bu ürüne KerpBloks ismini verdim..

2-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Çevre Dostu Boyalar
Projenin Konusu: Güçlendirilmiş Kerpiç Bloklar

Projenin Konusu: Aydınlatma direkleri ve dağıtım kutularıyla trafoların Anti-Stick (Afiş İlan Yapıştırılamayan) Özellikli Elektrik geçirmez boyalarla boyanması

Projenin Amacı : İnsan ölümlerini ve görsel kirliği önlemek, kent estetiğine katkı sağlamak..

3-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Evsel Atık Su ve Yağmur Suyu Geri kazanım Sistemi
Projenin Konusu: Atık Su Geri Kazanımı

Projenin Konusu: Aydınlatma direkleri ve dağıtım kutularıyla trafoların Anti-Stick (Afiş İlan Yapıştırılamayan) Özellikli Elektrik geçirmez boyalarla boyanması

Projenin Amacı : Temiz su kaynaklarının gittikçe azalması ile baş göstermeye başlayan su sıkıntısına katkı sağlamak amacıyla evlerde kullanılan Atık suların ve Yağmur Sularının Arıtılarak Tekrar Başta Çamaşır yıkama Bulaşık yıkama ve Bahçe Sulama gibi alanlarda Kullanılması.

4-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Hidrojen Enerjisi
Projenin Konusu: Atık Su Geri Kazanımı

Projenin Amacı: Yakın Geleceğin En Çevreci Enerji Kaynağı Hidrojen Enerjisinin Yakıt Olarak kullanılması ve en büyük bütçe açığına neden olan enerji giderlerini azaltmak.

5-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Modern Hayvan Misafirhaneleri
Projenin Konusu: Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve modern ortamlarda barındırılması

Projenin Amacı : Sokak hayvanlarının bir kulüp havasında inşa edilen modern barınaklar şeklin de için de Coffee si ve Çay bahçesi olan barınaklar olacak şekil de inşa edilerek misafir edilmeleri, bu barınaklara anne ve babalar ister hafta içi ister hafta sonları çocuklarını getirerek hem hayvan sevgisini gidermelerini hem de çocukların yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşmesini sağlamaktadır, bu durum anne babalar için de söz konusudur.

6-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Müsilaj ( Deniz Salyası) Mücadelesi
Projenin Konusu: Yakın bir zamanda Marmara denizinde başlayarak Ege ve Karadeniz’e yayılma eğilimi gösteren Deniz Salyası (Müsilaj) maalesef büyük bir çevre felaketine sebep olmuştur. Bu durum sağlıklı çalışan arıtma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır, Marmara denizinin kirliğine neden olan diğer önemli bir etken de bu kapalı iç denize kontrolsüzce dökülen akarsular derelerdir.

Projenin Amacı : Müsilaj Oluşumunu Engellleyerek deniz kirliliğinin önüne geçmek..

7-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Oto yıkama atık suyu arıtma sistemi.
Projenin Konusu: Oto yıkama atık suyunun tekrar kullanılması.

Projenin Amacı : Oto yıkama istasyonlarındaki atık suyun bu iş için üretilmiş oto yıkama atık suyu arıtma sistemiyle arıtılarak birkaç kez daha kullanılması, su israfının önüne geçilmesi ve su faturalarından tasarruf sağlanması

8-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : TERMAL BOYA
Projenin Konusu: Başta Binalarda olmak üzere Enerji tasarrufu sağlatacak termal boyalarla boyanarak enerji israfının önüne geçmek.

Projenin Amacı : Sizlerin de bildiği gibi, doğalgaz ve petrol zengini bir ülke değilseniz enerji temini giderleriniz bütçeniz de büyük bir yekün teşkil etmekte ve cari acık vermenizde de önemli bir rol oynamaktadır bu durum ülkemiz de %65 dir, bu nedenle ülkeler enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bir çok yöntemler baş vurmuşlardır bunlardan en önemlisi ise binalarda ısı izolasyonu sağlanmasıdır. Binalarda enerji tasarrufu için ilk etepta mantolama yöntemi dediğimiz bir yöntemle binaların dış yüzeylerinin Strafor dediğimiz sertleştirilmiş köpük plaklar kullanılmaya başlanmıştır, bu malzeme yanıcı malzeme olup gerek ülkemizde gerekse yurt dışında ki bazı ülkelerde bina yüzeylerinden başlayan büyük yangınlar çıkmış ve daha sonra bu malzemenin kullanımı yasaklanarak bunun yerine Taş Yünü dediğimiz bir malzemeye geçilmiştir, bu malzemenin de gerek uygulama pratikliği olmayışı gerekse binaya extra yük bindirmesi ( 1m2 ye 7.5 Kğ) beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Oysa söz konusu bu ürünün kullanım pratikliği ( alt kısma su bazlı astar boya atıldıktan sonra direk boya kullanılabiliyor) ve binaya extra yük getirmemektedir, yüzeye 0.5 mm uygulandığında 15 cm kalınlığın da izocamın sağladığı izolasyonu sağlamaktadır..

9-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Toprak Yollar
Projenin Konusu: Toprak Stabilizasyonu ile Toprak Yol Yapımı

Projenin Amacı : Köy yollarının tamamen doğal ve çevre dostu bir ürün olan EARTHZYME toprak stabilizatörü ile yapılmasıyla köy yollarının her sene bakım yapılmasının önüne geçmek ve Karayollarında zayıf zemin güçlendirilmesi yapılarak yolların ömrünü uzatmak

10-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Güneş Panelleri
Projenin Konusu: Güneş Enerjisinden Azami Fayda Sağlamak

Projenin Amacı : Şu anda ülkemizde özellikle Güney ve Ege bölgemizdeki evlerin çatılarında sıcak su temini için güneş kolektörü ve su deposu kullanılmakta, bunlar binalara aşırı yük bindirmekle beraber çok fırtınalı havalarda sökülerek savrulmaları da çevreye büyük tehlike yaratmaktadırlar. Oysa bu sistemde, hem çok şık bir çatı örtüsü hem çatı izolasyonu hem de elektrik teminiyle beraber sıcak su da temin edilmiş oluyor, yani bir ürünle dört fonksiyonu bir arada kullanabiliyorsunuz, dolayısı ile yukarda bahsettiğim olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz.

11-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : ULTRA ASFALT
Projenin Konusu: Yeni teknolojili asfalt tamiri malzemesi.

Projenin Amacı : Bozuk asfalt yüzeylerinin onarılarak yol konforunu sağlamakla birlikte çukurlara düşerek arabaların ön takımlarında oluşacak hasarları önlemek.

Projenin Çevreye Yararları : Bu projenin yukarda bahsedilen yararlarının haricin de en önemli yararlarının başında soğuk asfalt üreten karayollarına ve belediyelere büyük ölçüde ekonomik tasarruf sağlatmaktadır. Ülkemizde asfalt tamiri için soğuk asfalt dediğimiz bitüm karışımlı bir ürün kullanılmaktadır, bu ürünün ömrü maalesef çok kısadır, yani bir seneyi dahi doldurmadan bozulup gitmektedir, hatta yoğun araç trafiği olan yollarda bu süre üç aya kadar inmektedir, dolayısı ile çok yoğun bir üretim söz konusu.

Oysa bu tanıtımını yaptığım asfalt tamir ürünün minimum beş yıl olmakla beraber, kullanım pratikliği ayrı bir avantaj sağlamaktadır, ülkemizde asfalt serimi ve tamiri sezonu kış şartlarından dolayı Nisan ayının sonu gibi başlar Ekim ayları gibi sona erer. Söz konusu ürün eksi 35 derecede dahi kullanılabilmekle birlikte yağmur yağarken kar yağarken bile kullanılabilmektedir, buda özellikle kış şartlarının uzun sürmesinden dolayı çok dar zaman içerisinde yapılan tamiratlar çoğu zaman yapılamamakta ve o yıl yapılamayan tamirat bir sonraki seneye kaldığında ufak bir delik daha sonra çok daha kocaman bir delik haline dönüp tamirat masraflarını da artırmaktadır. Bu ürünün sıkıştırılması için bir silindire ihtiyaç duyulmamakta el tokmakları ile sıkılaştırma yapılabilmekle beraber iki kişi tarafından trafiği de aksatmadan uygulanabilmektedir..

12-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : ULTRZYME ARITMA BAKTERİLERİ
Projenin Konusu: Arıtma Tesislerinin Daha işlevsel hale getirmek

Projenin Amacı : Arıtma sistemlerinde arıtma performansını artırarak deşarj standartlarını sağlatmakla birlikte İstenmeyen pis kokuları bir daha koku yaymayacak şekilde yok etmesi.

Projenin Çevreye Yararları : Bu ürünün çevreye çok büyük faydaları bulunmaktadır, maalesef ülkemizdeki bir çok tesisin arıtma sistemleri nizami değildir, işletme ruhsatı alabilmek için tesisin ortama vereceği atık suların debisi, oksijen ihtiyacı hesaplanmadan gayrı nizami şekilde projelendirilmiş arıtma sistemleridir, ayrıca da bu tesislerde protesa dediğimiz tek tip bir bakteri olup bu bakteri kendinden daha büyük kirlikleri yok edememekte ve hayatta kalabilmesi içinde oksijene ihtiyacı vardır, bunun için de arıtma tesislerinde bowler dediğimiz havalandırmaların hemen hemen sürekli çalıştırılması gerekmekte ve buda işletmelere bayağı yüklü elektrik faturaları getirmektedir.

Söz konusu Ultrazyme arıtma bakterileri kendi enzimlerini üreten multi bakterilerden meydana getirilmiş ve hem aerobik ve aneorabik ortamlar da yaşayabilmektedir. Dolayısı ile daha az bir enerjiye ihtiyaç duyulmakla birlikte multi bakteri popülasyonu her türlü atığı çok rahat tüketebilmektedir. Bütün bunların haricinde arıtma tesislerinde birde kek dediğimiz atık posası oluşmakta, ürünümüz bu posanın %80 yakın kısmını yok ederek işletmelere böylece de bir avantaj sağlamaktadır.

13-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : ULTRZYME ARITMA BAKTERİLERİ
Projenin Konusu: Arıtma Tesislerinin Daha işlevsel hale getirmek

Projenin Amacı : Arıtma sistemlerinde arıtma performansını artırarak deşarj standartlarını sağlatmakla birlikte İstenmeyen pis kokuları bir daha koku yaymayacak şekilde yok etmesi.

Projenin Çevreye Yararları : Bu ürünün çevreye çok büyük faydaları bulunmaktadır, maalesef ülkemizdeki bir çok tesisin arıtma sistemleri nizami değildir, işletme ruhsatı alabilmek için tesisin ortama vereceği atık suların debisi, oksijen ihtiyacı hesaplanmadan gayrı nizami şekilde projelendirilmiş arıtma sistemleridir, ayrıca da bu tesislerde protesa dediğimiz tek tip bir bakteri olup bu bakteri kendinden daha büyük kirlikleri yok edememekte ve hayatta kalabilmesi içinde oksijene ihtiyacı vardır, bunun için de arıtma tesislerinde bowler dediğimiz havalandırmaların hemen hemen sürekli çalıştırılması gerekmekte ve buda işletmelere bayağı yüklü elektrik faturaları getirmektedir.

Söz konusu Ultrazyme arıtma bakterileri kendi enzimlerini üreten multi bakterilerden meydana getirilmiş ve hem aerobik ve aneorabik ortamlar da yaşayabilmektedir. Dolayısı ile daha az bir enerjiye ihtiyaç duyulmakla birlikte multi bakteri popülasyonu her türlü atığı çok rahat tüketebilmektedir. Bütün bunların haricinde arıtma tesislerinde birde kek dediğimiz atık posası oluşmakta, ürünümüz bu posanın %80 yakın kısmını yok ederek işletmelere böylece de bir avantaj sağlamaktadır.

14-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : GRAFFİTİ TEMİZLİĞİ
Projenin Konusu: Kent Estetiğini Korumak

Projenin Amacı : Kentlerde özellikle ana arterlerde ve meydanlarda gerek aydınlatma direklerine gerekse beton duvar yüzeylerini graffiti spreylerle yazılar veya resimler yapılarak kirletilmelerinin önüne geçilmesi.

Projenin Çevreye Yararları : Bu projenin en büyük yararı kent estetiğinin bozulmaması ve korunması, maalesef özellikle toplumsal olaylarda bazı Vandallar tarafından bina duvarları gelişi güzel bir şekilde yani kent estetiğini bozacak şekilde graffiti spreylerle boyanmaktadır, bu görsel kirlilik özellikle Turistlerin çok olduğu Taksim, Sultan Ahmet gibi semtlerde ülke imajına kötü yansımakta, bu görsel kirliliklerin tamamen çevre dostu graffiti silicilerle silindikten sonra bu temizlenen zeminlere Anti Stick özellikli boyalarla boyanarak tekrar aynı kirliklerin oluşmasını engellemektir

15-FİKİR PROJESİ
Projenin Adı : Kids Town
Projenin Konusu: Çocuk Eğlence ve Eğitim Merkezi

Projenin Amacı : Bu proje her yaş grubu çocuğun kendisine ait eğitim, spor ve rekreasyon faaliyetlerini yapabileceği özgün bir projedir. Projenin Çevreye Yararları : Eğitim konuları daha çok bilgisayar, yazılım ve yeni teknolojilerin kullanım konularına yönelik olacaktır. Proje bünyesinde yer alan Planetaryum her gün değişik bir konuyu işleyerek gerek öğrencilere gerek ebeveyn ve turistlere bilgi aktaracaktır. İç ve dış mekân sporlarının hemen hemen tümünü içeren projede ebeveynlere yönelik faaliyet alanları da bulunmaktadır. Çocuklar cep telefonu veya monitör ile ebeveyn, öğretmen, doktor veya bakıcıları tarafından devamlı takip edilebilecekler. Projede yer alan su ve köpük oyunları, iç mekân sörf, kaya tırmanma, paraşüt kulesi ve yarış alanları projeyi alışılmışın dışında daha özgün bir hale getirmektedir.

Bu ve buna benzer projelerin İstanbul’un ve Türkiye’nin Her ilinde uygulanmasıyla o ile sosyal açıdan bir eğitim ve eğlence alanı olarak da katkı sağlamakla birlikte, çocukların sosyalleşmesine gelişimlerine katkı sağlayarak onları kötü alışkanlıklara yönelmesini önleyecektir.

Kalkınma Politikalarımız

NELER ÖNERİYORUZ?

Artagan'la Mümkün!

Artagan’la milletimize yakışır bir Türkiye mümkün!

İyileştirilmiş Eğitim!

İyileştirilmiş Eğitim Sistemi’mizdeki ilk başlığımız; “Eğitimde Fırsat Eşitsizliği…”

İyi Yaşam Gelir Modeli

Yoksulluğa, artan sosyal adaletsizliğe ve gelir eşitsizliğine İYİ bir çözüm ...

kmk® | web tasarım yazılımı ile hazırlanmıştır.
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), melihsamurkas.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X