Değerli Vatandaşlarımız,

Milletvekilliği artık eskisi gibi sayısal üstünlük değil, nitelikli sayısal üstünlük gerektirmektedir, bu anlamda Milletvekili adaylarının projeleriyle bu görevlere talip olmalı, seçildikleri takdir de bu projelerinin hayata geçirilmesi için çaba göstermesi lazım..

Ben de bu amaçla günümüzün en büyük sorunlarından olan çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği ile ilgili projeleri öncelik yaparak sizlerin bilgisine sunuyorum, bunları burada kısaca ‘’ Fikir Projesi ‘’ şeklin de sundum, bu projelerin hepsinin fizibiliteleri yapılmış ve hemen hayata geçirilebilecek projelerdir..

Milletvekili seçildiğim takdirde ülkemizin diğer öncelikli sorunlarıyla ilgili yapacağım çalışmaları da aday listeleri açıklandığında sitemizin önerilerim kısmında sizlerle paylaşacağım..

Melih Samurkaş

Sevgi Dolu Saygılarımla